Personvernerklæring for ET Hårstudio


Behandlingsansvarlig

 

ET Hårstudio er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  ET Hårstudio er et konsern bestående av følgende selskap:

 

ET Hårstudio Åsane AS, org.nr. 957906796

ET Hårstudio Knarvik AS, org.nr. 997956621

ET Hårstudio Sletten AS, org.nr. 976854039

ET Hårstudio Eidsvåg AS, org, nr. 811770892

ET Hårstudio Kløverhuset AS, org.nr. 984881657

ET Hårstudio Xhibition AS, org.nr. 986951601

 

Personopplysninger som lagres

 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og registrert behandlingshistorikk via kassesystemet.

 

Formål med behandlingen

 

Vi behandler opplysningene for å lettere kunne informere våre kunder om nye behandlinger og for å vite hvilke behandlinger som tidligere er utført.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b), nødvendig for å oppfylle en avtale.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

Innhenting av personopplysninger

 

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies), ref. lov om elektronisk kommunikasjon.

 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

 

Sletting av personopplysninger

 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i dine personopplysninger. Den registrerte har rett til sletting når behandlingen er basert på samtykke. Den registrerte har rett til å få utlevert personopplysninger som er gitt av oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

edel@ethaarstudio.no

ET Hårstudio Åsane AS

Org.nr. 957906796

Åsane Senter 40

5116 Ulset

 

Powered by: Bloc